Uthyrning

Att hyra betyder för dig:

  • Ekonomi:
    Vi tar investeringen, binder kapitalet och står för värdeminskningen.
  • Effektivitet:
    Du har alltid fungerande utrustning - när och där du behöver den.
  • Logistik:
    Du slipper service, lagring och materialkontroll.

Eag Rental hyr ut maskiner och verktyg till Företag och Privatkunder.
I vårt sortiment hittar ni allt från skruvdragare till skyliftar & containers, detta innebär en helhetslösning för alla kunder, stora som små.

Att hyra maskiner och utrustning

Innan du hyr din utrustning

Försök ta reda på så mycket du kan om ditt projekt. Vilka höjder du kommer att jobba på, vilka vikter du ska jobba med och allt annat som är specefikt för just ditt projekt. Då kan vi på ett mycket bättre sätt hjälpa dig att plocka fram maskiner och utrustning som är klippt och skurna för det du ska göra.

Innan du använder utrustningen

Tänk på din egen säkerhet. Proffsmaskiner kan i amatörmässiga händer bli riktigt farliga. Läs igenom manualen som medföljer så att du inte skadar dig.

Men tänk också på maskinen och den utrustning du hyrt. Att t.ex. köra igång kraftfulll
hydralik utan att släppa på transportspärrar etc kan sluta olyckligt för både dig och den
maskin eller utrustning du hyrt.
 

Var rädd om dig själv och utrustningen!

Läs mer om våra hyresvilkor och vår hyresförsäkring genom att klicka på länkarna i den grå menyn överst på denna sida.

 

Om olyckan är framme...

Teckna vår hyrförsäkring som vi erbjuder i samarbete med försäkringsbolag. Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda händelser på din arbetsplats såsom inbrott, brand, vattenskador eller maskinhaverier. Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslös behandling.

Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt förhållanden i övrigt. Detta skall framgå av en polisrapport.

Vid eventuell skada, använd vår särskilda skaderapport:
1. Uppge kund, adress, telefon, kontaktman och ordernummer
2. Ange skadad egendom, samt eventuellt inventarienummer
3. Beskriv vad som hänt, skadans art och omfattning
4. Ange åtgärder som vidtagits (Vid stöld och skadegörelse, bifoga polisrapport)

Hyrförsäkringen kommer automatiskt att debiteras samtliga kunder. Om Ni inte vill att denna försäkring ska gälla er måste Ni kontakta oss innan vi registrerar Er hyresorder. Premien är endast 6% av fakturerad hyreskostnad och självrisken 4000:- (exkl moms) per skadetillfälle. (Dock max 50% av nypris).

Vårt produktutbud