Vill du bli kund hos oss?
×

Bli kund hos EAG Rental

Välj ett alternativ och fyll i formuläret:

Fyll i fälten nedan och skicka, så hör vi av oss!

Vi tar alltid en kreditupplysning vid upplägg av nya kundnummer och återkommer till dig inom kort.

Fyll i fälten nedan och skicka, så hör vi av oss!

Vi tar alltid en kreditupplysning vid upplägg av nya kundnummer och återkommer till dig inom kort.

Tack för din ansökan!

Vi behandlar ansökan och återkommer inom kort.

Uthyrning

Att hyra betyder för dig:

  • Ekonomi:
    Vi tar investeringen, binder kapitalet och står för värdeminskningen.
  • Effektivitet:
    Du har alltid fungerande utrustning - när och där du behöver den.
  • Logistik:
    Du slipper service, lagring och materialkontroll.

EAG Rental hyr ut maskiner och verktyg till företag och privatkunder.
I vårt sortiment hittar ni allt från skruvdragare till skyliftar & containers, detta innebär en helhetslösning för alla kunder, stora som små.

Att hyra maskiner och utrustning

Innan du hyr din utrustning

Försök ta reda på så mycket du kan om ditt projekt. Vilka höjder du kommer att jobba på, vilka vikter du ska jobba med och allt annat som är specifikt för just ditt projekt. Då kan vi på ett mycket bättre sätt hjälpa dig att plocka fram maskiner och utrustning som är klippt och skurna för det du ska göra.

Innan du använder utrustningen

Tänk på din egen säkerhet. Proffsmaskiner kan i amatörmässiga händer bli riktigt farliga. Läs igenom manualen som medföljer så att du inte skadar dig.

Men tänk också på maskinen och den utrustning du hyrt. Att t.ex. köra igång kraftfull
hydraulik utan att släppa på transportspärrar etc kan sluta olyckligt för både dig och den
maskin eller utrustning du hyrt.

Var rädd om dig själv och utrustningen!

Läs mer om våra hyresvillkor och vår hyresförsäkring genom att klicka på länkarna i den grå menyn överst på denna sida.

Om olyckan är framme...

INFORMATION OM VÅR FÖRSÄKRING

Observera att du som hyrestagare alltid ansvarar för den hyrda egendomen.

För din säkerhet omfattas egendomen av en hyrförsäkring som vi har i samarbete med Svedea.
Den gäller för plötsliga och oförutsedda händelser såsom stöld, inbrott, brand, vattenskador. (Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslös handling).

Vid stöld gäller vidare att stöldtillfället kan preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet, samt förhållanden i övrigt. Detta skall framgå av en polisrapport. Vid skada eller stöld kontakta alltid hyresbutiken.

Vid skada:
1. Fyll i skadeanmälan.
2. Uppge kund, adress, telefon, kontaktman och ordernr.
3. Ange skadad egendom, samt ev. inventarienummer.
4. Beskriv kortfattat vad som hänt, skadans art och omfattning, ta foto.
5. Ange åtgärder som vidtagits, (vid stöld och skadegörelse bifoga polisrapport).

Kostnaden för hyrförsäkringen kommer vi att debitera dig automatiskt. Du måste säga till om du inte vill omfattas av försäkringen. Vid eventuell skada kan vi debitera en kostnad för vår självrisk.

Skador som inte kan ersättas ut hyresförsäkringen kommer vi att debitera dig.

Skyddskrav
För att försäkringen ska gälla vid stöld eller annat tillgrepp måste hyrestagaren kunna precisera tidpunkten för brottet samt ha vidtagit, med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållanden i övrigt ”rimliga” åtgärder. Rimliga säkerhetsåtgärder kan exempelvis vara att låsa in verktyg i en verktygsbod med ordentliga lås, exempelvis hänglås i hänglåsklass 3 eller 4.

För motordrivna fordon gäller även följande skyddskrav
När fordonet/maskinen lämnas skall tändningslåset låsas och nyckeln vara uttagen och får inte förvaras i närheten av fordonet/maskinen. Tändningsnyckeln, nyckelkort eller liknande får inte ha uppgift om namn, adress eller registreringsnummer. Avmonterad fordonsdel eller utrustning som inte förvaras i fordonet, ska vara inlåst i utrymme som endast disponeras av försäkringshavaren. Föremål (t ex skopa, rivare, skärare, gafflar, kranarm) som på grund av storlek inte rimligtvis kan förvaras inlåsta ska vara fastlåsta med klass 3 kättinglås.

För skylift och liknande skall stödben vara utfällda vid nattförvaring.

I de fall egendom är nattförvarad på släpvagn skall släpvagnen vara försedd med av försäkringsgivaren godkänd låsenhet. Exempel på godkänd låsenhet är släpvagnslås godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Vårt produktutbud

Våra hyrdepåer:
EAG RENTAL AB KramforsEAG RENTAL AB KramforsEAG RENTAL AB SollefteåEAG RENTAL AB SollefteåEAG RENTAL AB SundsvallEAG RENTAL AB SundsvallEAG RENTAL AB UmeåEAG RENTAL AB UmeåEAG RENTAL AB ÖstersundEAG RENTAL AB Östersund