Referenser

Gasum har under hösten 2019 uppfört en ny gastankstation för både komprimerad (CNG) och flytande gas (LNG). Vi kom i tidigt skede i kontakt med EAG Rental AB som ställt upp och servat Gasum och våra underleverantörer i all tänkbar service kring entreprenad och hyrmaskiner. Vi är otroligt nöjda med det bemötande alla på detta företag har gett oss och den servicegrad vi fått när vi väl behövt hjälpen. Snabba, smidiga och otroligt duktiga medarbetare. Jag kan det varmaste rekommendera detta fina företag.

Anders Melin

Project Manager, Traffic Sweden

anders.melin@gasum.com

Gasum AB

www.gasum.com

Vårt produktutbud